Naše společnost se zabývá službamy, které zajišťují kompletní dodávku ZTI (zdravotechniky) a TZB

Naše práce je podložena množstvím oprávnění a certifikátů.

TZB - technické zařízení budov

Jedná se o soubor profesí a zařízení ve stavebnictví, která zabezpečují technické prostředí uvnitř budov. Technickým prostředím je to, díky čemu budova funguje jako celek a slouží požadovanému účelu – např. je v ní správná teplota, voda a elektřina jsou dostupné na požadovaných místech, v budově je požadovaná vlhkost, z budovy je odváděna znečištěná voda, díky systémům měření, řízení a regulace lze budovu ovládat, atd.

Těžištěm celého oboru TZB jsou rozvody a hospodaření s nejrůznějšími formami energie. Proto je navrhování i provoz technických zařízení úzce spojené s úsporami energie a efektivním provozem budov. Zajištění technického prostředí staveb pomocí technických zařízení je svázáno se stavbou i z hlediska architektury a konstrukce budov.

Klademe důraz na spojení technických zařízení budov s úsporami energie a ekologií a na jejich vazbu na ostatní stavební obory. S rostoucím trendem úspor energií roste důležitost technických zařízení budov a jejich provázání s ostatními stavebními obory. Se složitostí technických zařízení se zvyšují nároky na koordinaci profesí a multioborové chápání stavby.

 • návrh a zpracování topení na tuhá paliva (peletové kotle, kotle na dřevo a uhlí)
 • Výměna zdrojů energie - elektrokotle, plynové kotle
 • Solární termické kolektory

ZTI (zdravotně technická instalace)

Nabízíme komplexní zajištění zdravotně technické instalce (ZTI). Jedná se především o montáž rozvodů vody a kanalizace, dále instalaci zařizovacích předmětů, různé opravy, rekonstrukce a další činnosti související s touto oblastí. Výstavbu a rekonstrukce rozvodů ZTI provádíme v bytových objektech, nebytových objektech (školy, nemocnice...), průmyslových objektech a rodinných domech.

Provádíme instalaci zdravotně technických instalací:

 • rozvody studené vody - ležaté, stoupací, bytové
 • rozvody teplé vody a cirkulace TV - ležaté, stoupací, bytové
 • provádíme tepelné izolace veškerých instalovaných rozvodů
 • kanalizační a odpadní rozvody - ležaté a stoupací
 • dešťové vnitřní svody
 • rozvody požární vody
 • vnitřní plynové rozvody
 • ohřívače vody - elektrické, plynové, solární
 • domovní mechanické filtry se zpětným proplachem, úpravny vody pro studenou a teplou vodu
 • zařizovací předměty – WC, umyvadla, vany, sprchy
 • strojní čištění kanalizace
 • prohlídky potrubí inspekční kamerou

Všechny dodávky ZTI zajišťujeme komplexně. Tzn. od vypracování projektu, zpracování nabídky, dodávky materiálu, montáž, až po zajištění povinných revizí, zkoušek a rozborů vody před uvedením do provozu. Vždy používáme materiály vysoké kvality s ohledem na individuální požadavky zákazníka a na jeho finanční možnosti.

Mapa